Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt

Leidybos skyrius yra struktūrinis Lietuvos mokslų akademijos padalinys. Leidybos skyrius leidžia monografijas, akademines knygas bei 10 mokslo žurnalų. Žurnaluose publikuojami originalūs moksliniai straipsniai svarbiausiais medicinos, biologijos, chemijos, fizikos, ekologijos, energetikos, filosofijos ir sociologijos, geografijos ir geologijos, lituanistikos, istorijos, menotyros, žemės ūkio mokslų ir kt. klausimais. Visų žurnalų straipsnių mokslinį lygį palaiko redakcinės kolegijos, sudarytos iš aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų: profesorių, habil. daktarų, akademikų.

Vadovė Zina Turčinskienė

Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lietuva


Lithuanian Academy of Sciences Publishers

Publishing Department of the Lithuanian Academy of Sciences publishes monographs and other academic books as well as 10 scientific journals: Acta medica Lituanica (ISSN 1392-0138), Biologija (ISSN 1392-0146; Biology), Chemija (ISSN 0235-7216; Chemistry), Geologija. Geografija (ISSN 2351-7549; Geology. Geography), Energetika (ISSN 0235-7208; Power Engineering), Filosofija. Sociologija (ISSN 0235-7186; Philosophy. Sociology), Lituanistica (ISSN 0235-716X), Menotyra (ISSN 1392-1002; Studies in Art), Žemės ūkio mokslai (ISSN 1392-0200; Agricultural Sciences), Lithuanian Journal of Physics (ISSN 1648-8504; Lietuvos fizikos žurnalas). In these journals, original scientific papers on urgent problems of respective fields appear. The scientific standard of all papers is maintained by the editorial boards which comprise scientists of the highest qualification – professors, habilitated doctors, academicians.

Head Zina Turčinskienė

Mailing address: Gedimino Ave. 3, LT-01103 Vilnius, Lithuania