Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Chemija / Chemistry

ISSN 0235-7216
ISSN 2424-4538 (online)

2014 m. Nr. 1

LT/ENTitulinis * Redkolegija

Fizikinė chemija
EN/LTDifferent silver-modified zinc oxides for photocatalytic degradation of imidacloprid / Zsigmond PAPP
EN/LTAnijoninio dažiklio ir vario(II) šalinimo iš vandeninių tirpalų aktyvintosiomis anglimis efektyvumas: temperatūros ir tirpalo sudėties įtaka / Renata ČESŪNIENĖ, Audronė GEFENIENĖ, Kristina ALBEKOVAITĖ, Danutė KAUŠPĖDIENĖ, Jūratė VAIČIŪNIENĖ

Elektrochemija
EN/LTElektrostatinės jonų ir savitvarkio monosluoksnio, suformuoto iš N-(6-merkapto)heksilpiridinio molekulių ant Ag elektrodo, sąveikos tyrimas paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos metodu / Ieva MATULAITIENĖ, Laura ABARIŪTĖ, Zenonas KUODIS, Olegas EICHER-LORKA, Algirdas MATIJOŠKA, Gediminas NIAURA
EN/LTNedidelių vandens kiekių įtakos korozijai etanolio ir angliavandenilių mišiniuose elektrocheminis vertinimas / Svetlana LICHUŠINA, Alma RUČINSKIENĖ, Asta GRIGUCEVIČIENĖ, Svajus ASADAUSKAS

Neorganinė chemija
EN/LTYSZ plonų sluoksnių ant korundo, silicio ir silicio oksido padėklų UV-Vis spektroskopiniai tyrimai / Artūras ŽALGA, Aivaras KAREIVA, Aleksej ŽARKOV, Stasys TAUTKUS, Brigita ABAKEVIČIENĖ

Analizinė chemija
EN/LTZn(II) nustatymo galimybės ir apribojimai naudojant galio plėvelinius elektrodus. Pradinė studija / Rolandas VERBICKAS, Eugenijus NORKUS, Ivan ŠVANCARA

Organinė chemija
EN/LTα, β-nesočiųjų karbonilinių biciklinių junginių sintezė ir jų sąveika su fenilhidrazinu / Sigita VIŠNIAKOVA, Albinas ŽILINSKAS, Jurgis SŪDŽIUS, Linas LABANAUSKAS
EN/LTMetil-(6-fenil-2-metilsulfanil-4-tioksopirimidin-3(4H)-il)acetato reakcijos su hidrazinhidratu tyrimas / Milda M. BURBULIENĖ, Julita DARGYTĖ, Povilas VAINILAVIČIUS
EN/LTVynuogių antioksidacinio aktyvumo ryšys su jų spalva / Magdalena KAPŁAN, Agnieszka NAJDA
EN/LTBiokatalizinis procesas oksiduotų ksilooligosacharidų sintezei iš ksilano / Liucija MARCINKEVIČIENĖ, Justas VAITEKŪNAS, Irina BACHMATOVA, Jonita STANKEVIČIŪTĖ, Rolandas MEŠKYS

EN/LTInstructions to authors
EN/LTContents * Turinys
Issues:

2017 - Vol.28
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2016 - Vol.27
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2015 - Vol.26
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2014 - Vol.25
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2013 - Vol.24
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2012 - Vol.23
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2011 - Vol.22
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2010 - Vol.21
No. 1, No. 2-4

2009 - Vol.20
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2008 - Vol.19
No. 1, No. 2, No. 3-4

2007 - Vol.18
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2006 - Vol.17
No. 1, No. 2-3, No. 4

2005 - Vol.16
No. 1, No. 2, No. 3-4

2004 - Vol.15
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2003 - Vol.14
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2002 - Vol.13
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4

2001 - Vol.12
No. 1, No. 2, No. 3, No. 4