Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2003 m. Nr. 2

LTTitulinis
LTTurinys
LT/ENPirmieji Lietuvos valdovai: giminiška meilė ir mirtina neapykanta / Artūras DUBONIS
LT/ENLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas Bogdano Chmelnickio sukilimo pirmaisiais metais (1648–1649) / Antanas TYLA
LT/ENXII–XIII a. zoomorfiniai pakabučiai Žiemgalos teritorijoje / Ernestas VASILIAUSKAS
LT/ENSakramentų lietuviški pavadinimai ir jų istorija / Algis RUBINAS
LT/ENSintaksinių struktūrų konkurencijos atvejai dokumentų kalboje / Rasuolė VLADARSKIENĖ
LT/ENNeiginio ne / ne- rašymas K. Donelaičio autografuose ir jo raštų leidimuose / Daiva KRIŠTOPAITIENĖ
LT/ENTarp istorinės ir teorinės romantizmo sampratos (apie Vaižganto ir V. Mykolaičio-Putino polemiką) / Gintaras LAZDYNAS
LT/ENJulius Kaupas – Alfonso Nykos-Niliūno kūrybos vertintojas / Laimutė TIDIKYTĖ
LT/ENAforistinės įžvalgos Alfonso Nykos-Niliūno ir Jono Meko dienoraščiuose: sąlyčio taškai ir skirtybės / Laima ARNATKEVIČIŪTĖ
LT/ENLiaudies kultūra mieste. Vilniečių krikštynos / Rasa PAUKŠTYTĖ-šAKNIENĖ
LT/ENNumizmatika. 1. Metraštis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000 / Eugenijus SVETIKAS
LT/ENRedkolegija
LT/ENMetrika
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4