Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2009 m. Nr. 1-2

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

LT/ENNaugardas prieš Lietuvą: Saulės mūšio (1236) epizodo liudijimas apie politinių santykių permainas tarp lietuvių ir jų šiaurės rytų kaimynų / Artūras DUBONIS
LT/ENMergaičių švietimas Rusijos valdžios tautinėje politikoje (XIX a. 4–7 dešimtmečiai) / Olga MASTIANICA
LT/ENSovietinis saugumas ir repatriacija iš Lietuvos į Lenkiją (1956–1959) / Vitalija STRAVINSKIENĖ
LT/ENVengrijos sukilimo ir Prahos pavasario atgarsiai Lietuvoje / Kristina BURINSKAITĖ
LT/ENSenųjų lietuvių kalbos gramatikų duomenys ir ano meto tarmės / Zigmas ZINKEVIČIUS
LT/ENVeiksmažodžio reikšmė A. Baranausko, K. Jauniaus ir J. Jablonskio gramatikose (iš gramatikos mokslo istorijos / Aldona PAULAUSKIENĖ
LT/ENHarmoniją sapnuojantis groteskas / Imelda VEDRICKAITĖ
LT/ENLietuvių romano SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) / Jūratė SPRINDYTĖ

Recenzija
LT/ENVytautas Ambrazas, Lietuvių kalbos istorinė sintaksė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006
LT/ENRytų Europos kultūra migracijos kontekste: tarpdalykiniai tyrimai, Irena Regina Merkienė (sud.), Vilnius: Versus Aureus, 2007

LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4