Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2009 m. Nr. 3-4

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

LT/ENAlbertas Vijūkas-Kojelavičius – heruliškos lietuvių kilmės teorijos pradininkas / Jan JURKIEWICZ
LT/ENLietuvos vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose tūkstantmetis ir lietuvių kalbos mokslas / Zigmas ZINKEVIČIUS
LT/ENLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydų įvardijimas slaviškuose XV a. dokumentuose / Jūratė ČIRŪNAITĖ
LT/ENLietuvių mokslo kalbos tekstynas ir specialioji leksika / Aurelija USONIENĖ, Nijolė LINKEVIČIENĖ
LT/ENKelios Alfonso Maldonio archyvo pasiūlytos temos / Donata MITAITĖ
LT/ENProzininkė Renata Šerelytė kritikės vaidmenyje / Loreta JAKONYTĖ
LT/ENMažosios Lietuvos kultūrinio savitumo raiška senųjų rašytinių šaltinių kontekste / Rasa PAUKŠTYTĖ-ŠAKNIENĖ
LT/ENSūduvių knygelė – vakarų baltų religijos ir kultūros šaltinis. I dalis: formalioji analizė / Rolandas KREGŽDYS

Recenzija
LTSugrąžintas iš praeities raštijos paminklas
LTVaida Kamuntavičienė. Katalikų bažnyčios ir valstybės santykiai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII a. antrojoje pusėje

LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENŽurnalo LITUANISTICA 2009 m. turinys
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4