Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2010 m. Nr. 1-4

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

LT/ENPrologas
LT/ENLietuvių ir vokiečių taikaus bendravimo bruožai XIV a. karo sūkuryje / Darius BARONAS
LT/ENMerkinės amatininkų cechai XVII a. / Algirdas BALIULIS
LT/ENVilniaus seimelio pasiuntinių parlamentinė veikla Abiejų Tautų Respublikos seime 1717–1793 m. / Robertas JURGAITIS
LT/ENGyventojų perkėlimo akcija iš Rytų ir Pietryčių Lietuvos 1951–1955 metais / Vitalija STRAVINSKIENĖ
LT/ENSutaptinio dvibalsio [ie] atliepinių rašyba Simono Daukanto leidinio Epitome Historiae Sacrae (1838) lietuviškose antraštėse ir Ƶodrodyje toie kningelieie essontiu żodiù / Birutė GUDELIENĖ
LT/ENPabradės tiltų užrašai: sociolingvistinis aspektas / Joana GRUODYTĖ
LT/ENGiminės asmenvardis XVI a. Kauno pavieto bajorų įvardijime / Jūratė ČIRŪNAITĖ
LT/ENLedesmos 1605 m. katekizmo priežasties ir tikslo sakiniai / Artūras JUDŽENTIS
LT/ENLietuvių kalbos žodžių reduplikacija / Jurgita USELYTĖ
LT/ENKlasikas Juozas Baltušis šalia autsaiderio Icchoko Mero / Loreta MAČIANSKAITĖ
LT/ENLietuvių sutartinių regionas: muzikinės kultūros sąveikos su dirvožemio bei paviršinių uolienų danga mįslė / Romualdas APANAVIČIUS, Algirdas MOTUZAS
LT/ENEtnokultūrinio tapatumo raiška: Varėnos rajono vaikų folkloro ansambliai / Aušra ZABIELIENĖ

LTAtmena autoriams
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4