Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2011 m. Nr. 4

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

Istorija
LT/ENLDK pavieto žemės teismų funkcija – tarp notariato ir teismo (iki 1588 m.) (lietuviškų pavietų atvejis) / Darius VILIMAS
LT/ENXVI–XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos užsienio prekybos struktūra bei mastas: LDK atvejis (II) / Darius ŽIEMELIS
LT/ENValstiečiai liaudininkai jungtiniame antismetoninės opozicijos sąjūdyje „Ašis“ (1938–1939 m. pradžia) / Mindaugas TAMOŠAITIS
LT/ENVokiečiai Lietuvos ūkyje XX a. 3–4 dešimtmečiais / Ingrida JAKUBAVIČIENĖ

Kalba
LT/ENDėl VLKK koreguotų paprastųjų daiktavardžių kirčiavimo normų / Vidas KAVALIAUSKAS, Gintarė PALIUKĖNAITĖ

Literatūra
LT/ENŽmogiškumo entropijos įveika Knuto Skujenieko, Gedimino Jokimaičio ir Leonardo Gutausko poezijoje / Gintarė BERNOTIENĖ
LT/ENBūtiškosios šviesos spindėjimas Ričardo Mikutavičiaus lyrikoje / Inga STEPUKONIENĖ
LT/ENMotiejus Miškinis – literatūros istorikas ir kritikas / Jonas ŠLEKYS

Polemika
LT/ENJūratė Statkutė de Rosales ir gotų istorija / Zigmas ZINKEVIČIUS

Etnologija
LT/ENKolektyvinio bulgarų ir lietuvių tapatumo bruožai: lyginamoji studentų požiūrio analizė / Dalia SENVAITYTĖ

LT/ENAtmena autoriams
LT/ENŽurnalo LITUANISTICA 2011 m. turinys
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4