Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2008 m. Nr. 1

Gardino konvokacija: Lietuvos iždo ir valstybės gelbėjimas
Antanas TYLA

Straipsnyje analizuojama Lietuvos konvokacijos Gardine (Gardino konvokacija) sušaukimo aplinkybės, jos sudėtis, programa, eiga, nutarimas, vaivadijų ir pavietų nuostata dėl mokesčių ir nutartų mokėti mokesčių įplaukos į iždą, jo reikšmė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) gynybai.

Raktažodžiai: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas, Gardino konvokacija, valdovo instrukcija konvokacijai, konvokacijos nutarimas, mokesčiai, padūmė, muitai, gėrimų mokestis, įplaukų į iždą dydis, karas su Rusija

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4