Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2008 m. Nr. 1

Vilniaus vyskupijos katedros kapitula ir 1863 m. sukilimas
Aldona PRAŠMANTAITĖ

Straipsnyje remiantis šaltiniais ir istoriografija analizuojamas Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos vaidmuo 1863 m. sukilime ir siekiama atskleisti Katalikų Bažnyčios atžvilgiu Rusijos valdžios vykdytos politikos mechanizmą. 1863 m. sukilimo laikotarpis yra išskirtinis Vilniaus vyskupijos istorijos epizodas. Yra žinoma, jog dėl sukilimo metais Rusijos valdžios inicijuotų ir įvykdytų kapitulos narių struktūros pertvarkymų Vilniaus vyskupija ne vienerius metus buvo administruojama imperijai ištikimybe pasižymėjusių prelatų triumvirato: Antano Nemekšos, Edvardo Tupalskio, Petro Žilinskio. Kaip jie buvo inkorporuoti į kapitulą? Kokį vaidmenį čia suvaidino oficialusis Peterburgas? Kodėl tam buvo pasirinkta Vilniaus vyskupijos katedros kapitula? Aptariama kapitulos narių struktūra sukilimo išvakarėse, siekiama išsiaiškinti, kokie veiksniai lėmė Rusijos valdžios sėkmę inkorporuojant į kapitulą antibažnytinę politiką klusniai vykdžiusius dvasininkus.

Raktažodžiai: 1863 m. sukilimas, Rusijos valdžios politika Katalikų Bažnyčios atžvilgiu, Vilniaus vyskupija, katedros kapitula, kapitulos prelatai ir kanauninkai, Vilniaus generalgubernatorius Michailas Muravjovas

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4