Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2008 m. Nr. 1

Netvirtapradžių žodžio galo dvibalsių vienbalsinimo tendencijos pietų panevėžiškių patarmėje
Violeta MEILIŪNAITĖ

Straipsnyje aptariamà pietų panevėžiškių patarmėje tolydžio stiprėjanti tendencija atstatyti galiniuose skiemenyse dvibalsius ai, ei, au užuot juos dėsningai vienbalsinus. 2006–2007 m. medžiagoje formų su ištartu dvibalsiu yra maždaug 6 kartus daugiau, negu jų vartota XX a. trečiajame ketvirtyje. Dažniausiai nevienbalsinami prieveiksmių baigmenys – balsiai sistemingiausiai tariami veiksmažodžių formose (esamojo, būtojo kartinio ir būtojo dažninio laikų vienaskaitos pirmas ir antras asmenys). Atrodo, kad nevienbalsinamos formos XX a. medžiagoje dažniau pasitaikė sintagmos viduje – pastarųjų metų duomenys leidžia kalbėti apie šio skirtumo niveliavimąsi. Dažniau pasitaikančios žodžių formos su dvibalsiu gali būti aiškinamos keliomis priežastimis: gretimų tarmių ir bendrinės kalbos įtaka, poreikiu intonaciškai akcentuoti tam tikrus sintagmos žodžius, emocinio santykio raiška ir pan.

Raktažodžiai: dialektologija, tarmė, pietų panevėžiškių patarmė, dvibalsiai, monoftongizacija (vienbalsinimas)

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4