Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2008 m. Nr. 1

Lietuvos jaunimo etnografinis-lokalinis tapatumas XXI a.: geografinės apibrėžtys ir kilmė
Asta VENSKIENĖ

Straipsnyje, remiantis 2004–2006 m. autorės surinkta medžiaga, siekiama išsiaiškinti jaunimo žinias apie Lietuvos teritorijos suskirstymą į etnografines sritis, nustatyti etnografinius-lokalinius tapatumus bei kriterijus, kuriais remiantis šie tapatumai konstruojami. Apibendrinti respondentų atsakymai rodo, kad jaunimas aiškiai išskiria keturias etnografines sritis – Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir Žemaitiją. Klaipėdos kraštą jie dažniausiai linkę priskirti Žemaitijai. Savo etnografinę priklausomybę jaunimas grindžia, kilme, gyvenamąja vieta bei kultūra. Etnografinės tapatybės pasirinkimui, jos tvirtumui didelę įtaką turi gyvenamoji vieta, sėslumas, šeimos etnografinė
sudėtis.

Raktažodžiai: Lietuva, jaunimo tapatumas, etnografinė sritis, kilmė, gyvenamoji vieta

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4