Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2008 m. Nr. 2

Konfesinės problemos žemaitijoje: stačiatikiai XVI  a. II  pusėje
Rita Regina TRIMONIENĖ

Straipsnyje pateikiama nauja medžiaga (daugiausia iš neskelbtų šaltinių – Žemaičių žemės teismo aktų knygų, Lietuvos Metrikos) apie etninius ir konfesinius procesus Žemaitijoje XVI a. II pusėje. Aptariamos rusėnų ir rusų bajorų (iš LDK, Rusijos) atsikėlimo į Žemaitiją aplinkybės ir sąlygos, jų integracijos į vietos bendruomenę problemos.

Raktažodžiai: Žemaitijos Kunigaikštystė, rusai ir rusėnai, stačiatikiai, unitai

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4