Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2008 m. Nr. 2

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto investitūros žiedas
Eugenijus SVETIKAS

Straipsnyje nagrinėjama 1969 m. Vilniaus Katedros gotikinės kriptos mūrinio aptvaro liekanose rasto auksinio žiedo su perlą imituojančio emalio akimi simbolika ir jo analogijos to laikotarpio viduramžių Europoje. Nustatytas žiedo radimo vietos ryšys su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto kapo vieta. Išanalizavus įvairius istorinius šaltinius išsiaiškinta, kad Lenkijos karaliaus Vladislovo Jogailos dvaro iždo 1393 m. sąskaitoje paminėtas auksinis žiedas su emaliu buvo skirtas kunigaikščio Vytauto investitūrai ir tai yra tas pats 1969 m. Vilniaus Katedroje rastasis žiedas.

Raktažodžiai: Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, Lenkijos karalius Vladislovas Jogaila, vyskupas Valerijonas Protasevičius, Vilniaus Katedra, Šv. Kryžiaus altorius, investitūros žiedas, karūna iš prancūziškųjų lelijų (fleur-de-lis)

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4