Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2008 m. Nr. 2

Lenkijos lietuvių jaunimas: etninio ir pilietinio tapatumo raiška
Žilvytis ŠAKNYS

Straipsnis paremtas 2005 m. Punsko apylinkėse atliktų lauko tyrimų duomenimis. Sprendžiant paribio gyventojo tapatumo problemą, užsibrėžiamas tikslas atskleisti jaunų Lenkijos lietuvių etninio ir pilietinio tapatumų raišką. Tyrime naudojamas lyginamasis metodas. Šiaurės Lenkijoje atliktas tyrimas lyginamas su 1998 m. ta pačia metodika atliktais Pietryčių ir 1999 m. – Pietvakarių Latvijos lietuvių tyrimais. Darbe daroma išvada, kad šiuolaikiniai globalizacijos nulemti procesai gali (išskirta autoriaus) turėti poveikį jaunimo etninio tapatumo raiškai, tačiau Lenkijos lietuvių bendruomenės formuojami socialiniai ryšiai kompensuoja mažėjančias etnokultūrinio
paveldo perdavimo galimybes. Kasdieniame ir šventiniame gyvenime vyresnės kartos visokeriopai palaikoma lietuvių etninė kultūra, vis dar puoselėjama bei perimama, ir formuoja jaunesniosios kartos etninio tapatumo prioritetus prieš pilietinį.

Raktažodžiai: Lenkijos lietuviai, Lietuva, etninis tapatumas, pilietinis tapatumas, jaunimas

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4