Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2008 m. Nr. 4

Varia Livonica: Lietuvos Metrikos Viešųjų reikalų knygos Nr. 3(525) sandaros ypatumai
Inga ILARIENĖ

Straipsnyje analizuojamas Lietuvos Metrikos VRK-3(525) turinys ir nurašytų dokumentų ankstesnė archyvinė priklausomybė. Aptartos sandaros ypatybės: knygos dokumentų chronologija, dokumentų aktualumas ir tikslingumas, priklausymo seniesiems Livonijos archyvams klausimas. Čia esantys dokumentai priklauso LM livonikos lobynui. VRK-3 pagal dokumentų provenienciją skirstyta į santykinius senosios ir naujosios livonikos segmentus.

Raktažodžiai: Lietuvos Metrika, Viešųjų reikalų knyga, knyga-rinkinys, livonika, nuorašai, transumptai, sutartys, Rygos arkivyskupija, Vokiečių ordinas Livonijoje, popiežiai, Šv. Romos imperatoriai, koadjutorius, Livonijos administratorius, Rygos arkivyskupijo

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4