Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2008 m. Nr. 4

Daugiaskiemenių būdvardžių daryba pietinėse pietų aukštaičių šnektose
Asta LESKAUSKAITĖ

Straipsnyje darybos požiūriu aptariami pietinėse pietų aukštaičių šnektose vartojami daugiaskiemeniai būdvardžiai, daugiausia padaryti iš vardažodžių su priesagomis. Iš kitų tarmių pietų aukštaičiai išsiskiria būdvardinių deminutyvų gausa. Gerokai mažiau veiksmažodinių būdvardžių, žyminčių veiksmo ir rezultato ypatybes, priešdėlinių vedinių ir dūrinių. Beveik du trečdaliai įvairiuose šaltiniuose rastų vedinių yra priesaginės darybos; ypač darios priesagos -inis, -ė, -ingas, -a, -(i)uotas, -a ir -iškas, -a. Nemažai daugiaskiemenių būdvardžių būdingi ir kitoms pietų aukštaičių šnektoms. Kita vertus, vediniai su kai kuriomis retomis priesagomis ar priešdėliais vartojami tik rytinėje pietų aukštaičių ploto dalyje.

Raktažodžiai: pietinės pietų aukštaičių šnektos, būdvardis, darybos kategorija, vardažodinis vedinys, veiksmažodinis vedinys, priesaga, galūnė, priešdėlis, dūrinys

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4