Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2011 m. Nr. 2

Lietuvos dvasininkų slapstymasis pokariu
Regina LAUKAITYTĖ

Straipsnyje analizuojamas Lietuvos katalikų dvasininkų slapstymasis nuo sovietų
valdžios: ilgiau ar trumpiau 1944–1953 m. slapstėsi maždaug kas dešimtas kunigas, išvykdamas dirbti į kitas vyskupijas, naudodamasis fiktyviais dokumentais, gyvendamas slėptuvėse ir kt. Analizuojamos slapstymosi priežastys, būdai ir rezultatai, Bažnyčios vadovų reakcija, besislapsčiusiųjų ryšiai su ginkluotu pogrindžiu (1).

Raktažodžiai: stalinizmas, katalikų dvasininkija, slapstymasis, nepaklusnumas režimui

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4