Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2011 m. Nr. 2

Lenkų mokytojų rengimas LSSR: 1947–1961 m.
Vitalija STRAVINSKIENĖ

Straipsnyje nagrinėjama lenkiškų bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų rengimo Lietuvoje 1947–1961 m. problema, aptariama jas rengusių pedagoginių įstaigų veikla, jų mokinių ir studentų skaičiaus bei etninės sudėties pokyčiai, nustatomas nagrinėjamu laikotarpiu parengtų mokytojų skaičius.

Raktažodžiai: lenkai, mokyklos, mokytojai, Trakų mokytojų seminarija, Naujosios Vilnios mokytojų institutas

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4