Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2011 m. Nr. 2

XIX a. pradžios Joniškio krašto oikonimija
Ilona MICKIENĖ, Aurina VENISLOVAITĖ

Straipsnyje analizuojama istorinė oikonimija, apimanti XIX a. pradžioje Joniškio
krašte vartotus vietų vardus. Istorinės oikonimijos tyrimai atskleidžia to meto gyvenamųjų vietų vardų ypatumus, jų užrašymo tendencijas. Bažnytinėse knygose užfiksuoti istoriniai oikonimai vis dar mažai nagrinėti Lietuvos onomastikoje. Šiame straipsnyje pirmąkart išsamiai pateikiama XIX a. pradžios Joniškio krašto istorinė oikonimija. Jame trumpai aptariama bažnytinių metrikų knygų rašymo tradicija Joniškyje, vietovardžių fiksavimo principai, išskiriami fonetiniai, morfologiniai, leksiniai, dėl kitų kalbų įtakos radęsi užrašymo ypatumai. Pateikiamas tiriamojoje knygoje rastų oikonimų ir jų variantų sąrašas.

Raktažodžiai: bažnytinės metrikų knygos, oikonimai, Joniškis

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4