Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2011 m. Nr. 2

Literatūrinis Kuršių nerijos kraštovaizdis: P. Babicko Gintaro krantas
Aurelija MYKOLAITYTĖ

Remiantis Petro Babicko knyga Gintaro krantas, straipsnyje siekiama aptarti, kaip
reflektuojamas Kuršių nerijos kraštovaizdis tarpukariu. Atskleisdamas individualią
vietos patirtį rašytojas pirmiausia sau atranda Kuršių neriją, todėl kelionės po Kuršių neriją apybraiža virsta subjektyviu pasakojimu, neretai įgaunančiu beletrizuotą formą.P. Babickas liudija išskirtinę vietos dvasią, didžiulį jos poveikį jausmams ir mintims. Knygos literatūrinį pasakojimą papildydamas savo paties meniškomis nuotraukomis autorius sukuria įtaigų nepaprastos Kuršių nerijos paveikslą. Straipsnio pabaigoje daromaprielaida, kad P. Babickas Lietuvoje pradėjo ir įtvirtino literatūrinę tradiciją, kurioje Kuršių nerija pirmiausia atsiveria kaip visiškai skirtingas pasaulis, turintis savy didžiulius dvasinius kūrybinius turtus, įkvepiantis iš naujo atrasti save ir savo aplinką.

Raktažodžiai: Kuršių nerija, kraštovaizdis, literatūra, fotografija, vietos reikšmė

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4