Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2008 m. Nr. 2

Lokalus etnografinis jaunimo tapatumas XIX  a. pabaigoje–XXI a. pradžioje Lietuvoje: kultūros elementų savastis
Asta VENSKIENĖ

Remiantis 2004–2006 m. atliktais studentų lokalaus tapatumo tyrimais, straipsnyje siekiama išsiaiškinti, kokius kultūros elementus jaunimas sieja su etnografiniu tapatumu, kaip interpretuoja vietines tarmes, tradicijas, kaip suvokia lokalią „istorinę atmintį“, „etnografinį charakterį“, ar jaunimui svarbu priklausyti etnografinei grupei. Atliktas tyrimas rodo, kad svarbiausiais kultūros elementais, apibrėžiančiais etnografinę sritį, jaunimas laiko kalbą, tradicijas, charakterio bruožus bei istorinę savimonę. Dauguma tyrimo dalyvių pripažino, kad jiems nesvarbi etnografinė priklausomybė.

Raktažodžiai: Lietuva, jaunimo tapatumas, kultūros elementai, tarmė, „istorinė atmintis“

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4