Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Lituanistica

ISSN 0235-716X


2009 m. Nr. 1-2

Veiksmažodžio reikšmė A. Baranausko, K. Jauniaus ir J. Jablonskio gramatikose (iš gramatikos mokslo istorijos
Aldona PAULAUSKIENĖ

Šiame K. Jauniaus 100-osioms mirties ir 180-osioms gimimo metinėms skirtame straipsnyje K. Jauniaus veiksmažodžio reikšmės aprašas pateiktas artimiausiame kontekste – tarp A. Baranausko ir J. Jablonskio aprašų. Visi šie autoriai, nepaisydami XIX a. antrojoje pusėje Europoje įsigalėjusio grynojo formų mokslo, palaikė tradiciją tirti kalbos dalių reikšmę, einančią nuo kalbotyros lopšio Aleksandrijoje per pirmąsias lietuvių kalbos gramatikas iki jų laikų, kada daugiausia domėtasi tik fonetinės raidos dėsniais. A. Baranauskas išryškino tranzityvinių / intranzityvinių veiksmažodžių priešpriešą ir jos ryšį su rūšimi, K. Jaunius su istorinės gramatikos ir tarmių pažinimo įžvalga gilino A. Baranausko rūšies sampratą ir praplėtė priežastinių veiksmažodžių sąvoką, o J. Jablonskis 1922 m. gramatikoje pirmąkart parodė veikslą kaip gramatinę kategoriją.

Raktažodžiai: tranzityvumas, rūšis, sangrąža, veikslas, veiksmo atlikimo būdai, priežastiniai veikiamieji ir neveikiamieji veiksmažodžiai, padaromieji, parūpinamieji, kartiniai ir kartotiniai veiksmažodžiai

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1-4

2009 - T.55
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4