Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geografija / Geography

ISSN 1392-1096


2001 m. Nr. 1

LTRedkolegija

Gamtinė geografija
LTSenosios Lietuvos dirvožemių klasifikacijos papildymai ir pataisymai / Daina GALVYDYTĖ
LTDirvodaros ir humifikacijos procesų ypatumai kalvotame moreniniame reljefe / Regimantas ŠLEINYS, Valerija JANUŠIENĖ
LTNeries ir Vilnios upių slėnių šlaitų sandaros ir spontaninės dendrofloros struktūros genezės dėsningumai / Vytautas DVARECKAS, Evaldas NAVYS
LTKauno marių vandens lygio kaita iki Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės paleidimo / Rimas ŽAROMSKIS
LTKauno marių vandens lygio kaita paleidus Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę / Rimas ŽAROMSKIS

Visuomeninė geografija
LTSocialinio lauko pažinimo problema / Paulius KAVALIAUSKAS
LTKultūra ir geografinė aplinka: Egiptas / Vidmantas DAUGIRDAS

Kartografija
LTPlanavimo darbų ir reklaminių leidinių kartografijos komunikacinės kokybės vertinimo rezultatai / Marytė DUMBLIAUSKIENĖ, Paulius KAVALIAUSKAS

Kraštotvarka
LTMiesto želdinių naudojimo, tvarkymo ir apsaugos teisinis reguliavimas / Regina PRAPIESTIENĖ
LTSocial consequences of closing the Ignalina NPP / Ričardas BAUBINAS, Donatas BURNEIKA
ENAnotacijos
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENGTurinys
Numeriai:

2011 - T.47
Nr.1, Nr.2

2010 - T.46
Nr.1-2

2009 - T.45
Nr.1, Nr.2

2008 - T.44
Nr.1, Nr.2

2007 - T.43
Nr.1, Nr.2

2006 - T.42
Nr.1, Nr.2

2005 - T.41
Nr.1, Nr.2

2004 - T.40
Nr.1, Nr.2

2003 - T.39
Nr.1, Nr.2

2002 - T.38
Nr.1, Nr.2

2001 - T.37
Nr.1, Nr.2