Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geografija / Geography

ISSN 1392-1096


2009 m. Nr. 2

LT/ENTitulinis * Redkolegija

Kartografija
LT/ENInteraktyvių žemėlapių funkcionalumo nacionaliniuose atlasuose kvalimetrinė analizė / Andrius BALČIŪNAS

Geomorfologija
LT/ENPietryčių Lietuvos periglacialinio reljefo formų ypatybės / Kęstutis ŠVEDAS, Algimantas ČESNULEVIČIUS

Visuomeninė geografija
LT/ENLietuvos politinių partijų programų analizė valstybės aplinkosaugos politikos kontekste / Snieguolė CIRONKAITĖ, Jonas VOLUNGEVIČIUS

Hidrologija
LT/ENLietuvoje naudojamos ežerų klasifikacijos: sistema ir pritaikymo galimybės / Jurgita DAUBARIENĖ, Gintaras VALIUŠKEVIČIUS

Meteorologija
LT/ENGausių kritulių Lietuvoje prognozė XXI amžiui pagal regioninį CCLM modelį / Egidijus RIMKUS, Justas KAŽYS, Arūnas BUKANTIS
LT/ENOro temperatūros erdvinio lauko Lietuvoje tyrimas / Justina TURČINIENĖ, Arūnas BUKANTIS

Edukacinė geografija
EN/LTFrom methodics to didactics: policy or a shift of paradigms? / Zigmas KAIRAITIS

Pro memoria
LT/ENRimantas Krupickas (1943–2009)
LTProfesoriaus Vaclovo Chomskio šimtmečiui

LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENŽurnalo GEOGRAFIJA 2009 m. T. 45 turinys
LT/ENTurinys * Contents
Numeriai:

2011 - T.47
Nr.1, Nr.2

2010 - T.46
Nr.1-2

2009 - T.45
Nr.1, Nr.2

2008 - T.44
Nr.1, Nr.2

2007 - T.43
Nr.1, Nr.2

2006 - T.42
Nr.1, Nr.2

2005 - T.41
Nr.1, Nr.2

2004 - T.40
Nr.1, Nr.2

2003 - T.39
Nr.1, Nr.2

2002 - T.38
Nr.1, Nr.2

2001 - T.37
Nr.1, Nr.2