Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geografija / Geography

ISSN 1392-1096


2006 m. Nr. 2

Titulinis
Redkolegija

Pedologija
LT/ENDirvožemio dangos struktūros vertinimo metodiniai aspektai / Jonas VOLUNGEVIČIUS
LT/ENDirvožemio pH erdvinių dėsningumų Lietuvoje pagrindimas / Marija EIDUKEVIČIENĖ, Jonas VOLUNGEVIČIUS, Regina PRAPIESTIENĖ

Edukacinė geografija
LT/ENEdukacinė erdvė: globalių ir lokalių dimensijų įtampos / Zigmas KAIRAITIS

Geomorfologija
LT/ENDefliacinių daubų dinamika Kuršių nerijos Didžiajame kopagūbryje / Algimantas ČESNULEVIČIUS, Bogdana IZMAIŁOW, Regina MORKŪNAITĖ

Geoinformatika
EN/LTGeographic information infrastructure in Lithuania – components and data themes / Giedrė BECONYTĖ, Cindy PUBELLIER
LT/ENSkaitmeninio reljefo modelio patikslinimas mozaikos funkcija / Aušra KUMETAITIENĖ, Jūratė SUŽIEDELYTĖ-VISOCKIENĖ

Paleogeografija
EN/LTDistribution of raw material for prehistoric flint artefacts in South Lithuania / Valentinas BALTRŪNAS, Bronislavas KARMAZA, Dainius KULBICKAS, Tomas OSTRAUSKAS

Visuomeninė geografija
EN/LTEvaluation of business environment in Vilnius / Saulius STANAITIS, Darius ČESNAVIČIUS

Meteorologija
LT/ENMeteorologinių veiksnių poveikis KD2.5 aerozolio koncentracijos kaitai Preiloje / Egidijus RIMKUS, Gintautas STANKŪNAVIČIUS, Arūnas BUKANTIS

Kraštovaizdžio geografija
LT/ENSauskelių tobulinimo Lietuvos kraštovaizdyje raidos svarbiausieji bruožai / Birutė PETKEVIČIENĖ, Kazys PETKEVIČIUS
ENAnotacijos * Abstracts
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENŽurnalo GEOGRAFIJA 2006 m. T. 42. Nr. 1 turinys * Contents of the journal GEOGRAPHY in 2006 T. 41 No. 1
Metrika
EN/LTCONTENTS * TURINYS
Numeriai:

2011 - T.47
Nr.1, Nr.2

2010 - T.46
Nr.1-2

2009 - T.45
Nr.1, Nr.2

2008 - T.44
Nr.1, Nr.2

2007 - T.43
Nr.1, Nr.2

2006 - T.42
Nr.1, Nr.2

2005 - T.41
Nr.1, Nr.2

2004 - T.40
Nr.1, Nr.2

2003 - T.39
Nr.1, Nr.2

2002 - T.38
Nr.1, Nr.2

2001 - T.37
Nr.1, Nr.2