Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geografija / Geography

ISSN 1392-1096


2003 m. Nr. 1

LTTitulinis
LT/ENRedkolegija
LT/ENMetrika
LT/ENPratarmė-Foreword

Gamtinė geografija
LT/ENKuršių nerijos paplūdimio apsauginio kopagūbrio dinamikos tendencijos / Darius JARMALAVIČIUS, Donatas PUPIENIS, Gintautas ŽILINSKAS, Zigmas JANUKONIS
LT/ENBalsio ir Gulbino ežerų termika, deguonies režimas ir vandens elektrinis laidis / Kęstutis KILKUS, Mindaugas BERNATONIS
LT/ENSrovių greičio ypatumai skirtingose Pietryčių Baltijos hidrodinaminėse zonose / Rimas ŽAROMSKIS, Donatas PUPIENIS

Kraštovaizdžio geografija
LT/ENUpių vagų vingiuotumo sąsajos su slėnių morfogenetine aplinka (Pietryčių Lietuvos senslėnio pavyzdžiu) / Jonas VOLUNGEVIČIUS

Visuomeninė geografija
LT/ENTautiniai pokyčiai Vilniaus mieste XX a. II pusėje / Algirdas STANAITIS
LT/ENRytų Lietuvos gyventojų nacionalinės sudėties kaita atkūrus Lietuvos valstybingumą / Marijus PILECKAS

Kraštotvarka
EN/LTVilnius’ long way in forming a modern city-centre / Harald STANDL
LT/ENAnotacijos-Abstracts
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTurinys
Numeriai:

2011 - T.47
Nr.1, Nr.2

2010 - T.46
Nr.1-2

2009 - T.45
Nr.1, Nr.2

2008 - T.44
Nr.1, Nr.2

2007 - T.43
Nr.1, Nr.2

2006 - T.42
Nr.1, Nr.2

2005 - T.41
Nr.1, Nr.2

2004 - T.40
Nr.1, Nr.2

2003 - T.39
Nr.1, Nr.2

2002 - T.38
Nr.1, Nr.2

2001 - T.37
Nr.1, Nr.2