Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geografija / Geography

ISSN 1392-1096


2008 m. Nr. 2

LT/ENViršelis / Cover
LT/ENTitulinis
LT/ENInformacija apie žurnalą

Hidrologija
LT/ENLietuvos upių vandens ištekliai klimato kaitos fone / Diana MEILUTYTĖ-BARAUSKIENĖ, Milda KOVALENKOVIENĖ, Valdas IRBINSKAS
LT/ENUpių vagų Karpatų kalnuose struktūros tyrimai / Elżbieta GORCZYCA, Maria KAMYKOWSKA, Kazimierz KRZEMEŃ

Geomorfologija
LT/ENPagrindinės nuogulų sedimentacijos fazės ir jų amžius Nidzicos slėnyje (Pietų Lenkija) / Anna MICHNO
LT/ENLietuvos kraštovaizdžio pokyčiai XX a. antrojoje pusėje / Daumantas BAUŽA, Ieva BAUŽIENĖ

Edukacinė geografija
LT/ENGeografinių informacinių sistemų taikymas mokykloje remiantis Japonijos geografijos mokytojų patirtimi / Linas BEVAINIS

Meteorologija
LT/ENTerminių troposferos parametrų taikymas kritulių fazinės sudėties diagnozei Lietuvoje / Justinas KILPYS, Gintautas STANKŪNAVIČIUS
LT/ENSausrų Lietuvoje diagnozė naudojant skirtingus kritulių rodiklius ir klasifikacijos metodus / Neringa JAKIMAVIČIŪTĖ, Gintautas STANKŪNAVIČIUS
LT/ENKarštų orų keliamo terminio diskomforto Lietuvoje vertinimas / Judita LIUKAITYTĖ, Egidijus RIMKUS

Demografija
LT/ENLietuvos kaimo gyventojų teritorinės sklaidos kaita XX a. (1897–2007 m.) / Algirdas STANAITIS, Saulius STANAITIS

Kartografija
LT/ENŽemėlapio informacinės sistemos sąryšiai / Albinas Algirdas PILIPAITIS
LT/ENKartografinių žinių pagrindas formuojant lingvistines kryptis kartosemiotikoje / Pavel NEYTCHEV
LT/ENRacionalios administracinių rajonų plėtros atlaso koncepcija / Zoya V. LYSENKOVA, Victor V. RUDSKY
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENŽurnalo GEOGRAFIJA 2008 m. T. 44 turinys / Contents of the journal GEOGRAPHY in 2008, Vol. 44
Numeriai:

2011 - T.47
Nr.1, Nr.2

2010 - T.46
Nr.1-2

2009 - T.45
Nr.1, Nr.2

2008 - T.44
Nr.1, Nr.2

2007 - T.43
Nr.1, Nr.2

2006 - T.42
Nr.1, Nr.2

2005 - T.41
Nr.1, Nr.2

2004 - T.40
Nr.1, Nr.2

2003 - T.39
Nr.1, Nr.2

2002 - T.38
Nr.1, Nr.2

2001 - T.37
Nr.1, Nr.2