Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geografija / Geography

ISSN 1392-1096


2008 m. Nr. 1

LTViršelis / Cover
LT/ENTitulinis

Kultūros geografija
LT/ENRytų ir Vakarų Lietuvos teritorinio apgyvendinimo skirtumai viduriniame ir vėlyvajame geležies amžiuje / Rolandas TUČAS

Dirvotyra
LT/ENDirvonai Lietuvos XX ir XXI amžių laukuose / Jonas MILIUS, Gintaras RIBOKAS
LT/ENDirvožemio drėgmės režimo pokyčių XXI a. prognozės pagal skirtingus klimato kaitos scenarijus / Edvinas STONEVIČIUS, Andrius ŠTARAS, Gintaras VALIUŠKEVIČIUS

Hidrologija
EN/LTHydrographic changes of the Strėva Basin in the 20th century. Part 1. Water streams / Jevgenijus ŽIKULINAS

Kartografija
EN/LTAutomation of visual acuity determination when testing colour perception in cartographic design / Artūras BAUTRĖNAS
EN/LTEcological maps of Lithuania: subject, cartographical methods, perspectives / Algimantas ČESNULEVIČIUS
LT/ENTopografinių planų sudarymui taikomų reljefo modeliavimo metodų analizė / Aušra KUMETAITIENĖ, Jelena VAITKEVIČIENĖ

Pro memoria
LT/ENVytauto Gudelio knygų retrospektyva – Baltijos jūra, Kuršių nerija ir Kuršių marios / Algimantas GRIGELIS

Kronika
LTERASMUS geografinė programa – kelias pažinti Lietuvą / Saulius STANAITIS
LTGeografinės informacijos specialistų mokymo ir profesinio tobulinimosi strategija žinių visuomenės plėtrai / Giedrė BECONYTĖ

LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTurinys / Contents
Numeriai:

2011 - T.47
Nr.1, Nr.2

2010 - T.46
Nr.1-2

2009 - T.45
Nr.1, Nr.2

2008 - T.44
Nr.1, Nr.2

2007 - T.43
Nr.1, Nr.2

2006 - T.42
Nr.1, Nr.2

2005 - T.41
Nr.1, Nr.2

2004 - T.40
Nr.1, Nr.2

2003 - T.39
Nr.1, Nr.2

2002 - T.38
Nr.1, Nr.2

2001 - T.37
Nr.1, Nr.2