Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geografija / Geography

ISSN 1392-1096


2011 m. Nr. 1

LT/ENTitulinis * Redkolegija

Meteorologija
LT/ENŠaltų orų keliamo terminio diskomforto Lietuvoje vertinimas / Judita LIUKAITYTĖ
LT/ENSausringi laikotarpiai Vilniuje 1891–2010 m. / Donatas VALIUKAS

Okeonografija
LT/ENBaltijos jūros vakarinės dalies sūkurių dinamika ir jų klasifikacija / Marija SEROVAITĖ, Donatas PUPIENIS

Visuomeninė geografija
LT/ENPoilsiautojų srauto sklaida Klaipėdos rekreacinėje zonoje / Jolita EIDIKONIENĖ, Gintautas ŽILINSKAS
LT/ENKraštovaizdžio poliarizacijos metodologinės problemos / Giedrė Vinclovaitė, Darijus Veteikis

Kartografija
LT/ENKartografinių leidinių kokybės svarba ugdymo procese / Artūras BAUTRĖNAS, Neringa MAČIULEVIČIŪTĖ, Regina BUGOREVIČIENĖ

LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTurinys * Contents
Numeriai:

2011 - T.47
Nr.1, Nr.2

2010 - T.46
Nr.1-2

2009 - T.45
Nr.1, Nr.2

2008 - T.44
Nr.1, Nr.2

2007 - T.43
Nr.1, Nr.2

2006 - T.42
Nr.1, Nr.2

2005 - T.41
Nr.1, Nr.2

2004 - T.40
Nr.1, Nr.2

2003 - T.39
Nr.1, Nr.2

2002 - T.38
Nr.1, Nr.2

2001 - T.37
Nr.1, Nr.2