Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Geografija / Geography

ISSN 1392-1096


2001 m. Nr. 2

LT/ENRedkolegija

Gamtinė geografija
LT/ENGeodinaminių procesų intensyvumo vertinimas: metodiniai aspektai / Algimantas ČESNULEVIČIUS
LT/ENTauragno ežero vandens balanso struktūros ypatumai / Kęstutis KILKUS
LT/ENLokalių biogeografinių teritorinių vienetų sampratos problema / Rasa JODINSKAITĖ

Kraštovaizdžio geografija
LT/ENKraštovaizdžio technogeninės morfostruktūros elementai / Darijus VETEIKIS

Visuomeninė geografija
LT/ENGeografinės padėties veiksnys vertinant Lietuvos agrarines, miškų ir rekreacines teritorijas / Edis KRIAUČIŪNAS

Kartografija
LT/ENKraštovaizdžio struktūros ekogeografinio pažinimo raiška Lenkijos Respublikos atlase / Marytė DUMBLIAUSKIENĖ
LT/ENReikalavimai teminei kartografijai (Santrauka) / Giedrė BECONYTĖ
LT/ENLietuvos teritorinių vandenų ir ekonominės zonos Baltijos jūroje kartografavimo planai / Jelena VAITKEVIČIENĖ

Kraštotvarka
LT/ENOptimalaus kraštovaizdžio sampratos problema / Ričardas SKORUPSKAS
LT/ENAgrarinės žemėnaudos transformacijos XX a. sudėtingų ūkinių sąlygų teritorijose / Gintaras RIBOKAS, Jonas MILIUS
LT/ENŽeldiniai bei želdynai miesto funkcinėje struktūroje / Regina PRAPIESTIENĖ
LT/ENAnotacijos
LT/ENMetinis turinys
Numeriai:

2011 - T.47
Nr.1, Nr.2

2010 - T.46
Nr.1-2

2009 - T.45
Nr.1, Nr.2

2008 - T.44
Nr.1, Nr.2

2007 - T.43
Nr.1, Nr.2

2006 - T.42
Nr.1, Nr.2

2005 - T.41
Nr.1, Nr.2

2004 - T.40
Nr.1, Nr.2

2003 - T.39
Nr.1, Nr.2

2002 - T.38
Nr.1, Nr.2

2001 - T.37
Nr.1, Nr.2