Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2001 m. Nr. 3

LTRedkolegija
LTTurinys
LTDėl „likimo“ ir „lemties“ sąvokų reabilitavimo filosofijoje ir etikoje / Saulius Kanišauskas
LTSocialinė filosofija Lietuvoje Apšvietos ir romantizmo idėjinių linkmių sankryžoje (I. Ołdakowskis ir I. Daniłowicziaus socialinė orientacija) / Stepas Tunaitis
LTInteresų grupių ir valstybės santykiai: politikos tinklų analizės problemos / Raimundas Kaminskas
LTKultūros įtaka bendruomenės plėtrai (gyventojų požiūris) / Irena Luobikienė
LTMoterų mokslinės karjeros dinamika ir tendencijos Lietuvos akademinėje bendruomenėje / Aurelija Novelskaitė
LTVaikus globojančios šeimos samprata / Dalija Snieškienė
LTMokslininkų socialinių tyrinėjimų apžvalga konferencijoje „Sociologija: praeitis, dabartis, perspektyvos“ / Jūratė Guščinskienė, Juozas Leonavičius
LTKronika
LTMūsų autoriai
LTNurodymai autoriams
Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4