Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2016 m. Nr. 3

Viršelis * Turinys
Titulinis * Redkolegija

Vertybės socialinėje aplinkoje
Sudarytojo žodis

Aksiologija ir etika
Individo siekiai ir vertybių pasirinkimas / Valdas PRUSKUS

Three problems for contemporary virtue ethics / John Ian K. BOONGALING
Marxism and Aristotelian Ethics / Egidijus MARDOSAS
Virtues and values as behaviour determinants / Albinas PLĖŠNYS

Socialinių mokslų filosofija
Sociosofija ir praktoteorija / Evaldas JUOZELIS

Digital era: from mass media towards a mass of media / Žygintas PEČIULIS

Epistemologija ir ontologija
On the unity of theory and practice in Heidegger’s thought / Nerijus STASIULIS

Čiabūties (Dasein) egzistencinių (existenziell) ir egzistencialiųjų (existenzial) apriorinių struktūrų analizė M. Heideggerio veikale Būtis ir laikas / Tautvydas VĖŽELIS

Kronika
Gyvenimo būdas ir stilius: filosofinis ir sociologinis aspektai / Edvardas RIMKUS

Nurodymai straipsnių autoriams
Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4