Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2012 m. Nr. 2

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

LT/ENEuropinės tapatybės konstravimas Europos Sąjungos kultūros politikoje. II: bendro Europos kultūrinio palikimo ribos / Andrius ŠVARPLYS, Arvydas V. MATULIONIS
EN/LTFrom underground cultural boundaries in nineties to fluid networks at present. The context of youth (sub)cultural identities in Estonia / Airi-Alina ALLASTE, Maarja KOBIN
LT/ENKatalikų bažnyčios vaidmuo viešajame Lietuvos gyvenime: dalyvavimo formų kaita (1990–2010) / Milda ALIŠAUSKIENĖ, Jolanta KUZNECOVIENĖ
LT/ENGlobal economic crisis in Latvia: social policy and individuals’ responses / Signe DOBELNIECE, Tana LACE
LT/ENJaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos: stebėsenos indikatorių paieškos problema / Rūta BRAZIENĖ, Gediminas MERKYS
LT/ENNeįgaliųjų naratyvinio tapatumo diskursas Lietuvos spaudoje: stereotipizacijos aspektas / Ugnė ŽALKAUSKAITĖ
LT/ENNeįgaliųjų integracija į darbo rinką: padėties vertinimas ir užimtumo didinimo galimybės / Laima OKUNEVIČIŪTĖ NEVERAUSKIENĖ
EN/LTThe construction of Lithuanian migrants’ professional career paths: moving up and down career track / Vikinta ROSINAITĖ, Jurga BUČAITĖ-VILKĖ
LT/ENGydytojų karjerą Lietuvoje stabilizuojantys veiksniai / Meilutė TALJŪNAITĖ
LT/ENGydytojų mobilumas bei jų integracijos darbo rinkoje tendencijų raida ekonomikos pakilimo / nuosmukio sąlygomis / Arūnas POCIUS

LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4