Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2012 m. Nr. 3

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

LT/ENPratarmė. Viešo gyvenimo formos: Lietuvos kontekstai / Tomas Kačerauskas
LT/ENVizuali „Lietuvos vardo tūkstantmečio“ ideologija: atvejo analizė / Nida VASILIAUSKAITĖ
LT/ENIntelektualaus gyvenimo filosofija ir sociologija: Lietuvos kontekstas / Tomas KAČERAUSKAS
LT/ENTradicinės hermeneutikos, Algio Mickūno tryliktoji hermeneutika, o kas toliau? / Agnieška JUZEFOVIČ
LT/ENVytautas Kavolis ir Pitirimas A. Sorokinas / Alvydas NOREIKA

LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4