Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2004 m. Nr. 2

LT/ENTitulinis
LT/ENRedkolegija
LT/ENSociologinė pilietybės samprata ir modeliai / Meilutė TALJŪNAITĖ
LT/ENKalbų įvairovė Europos integracijos procese / Rasa KLIMAITĖ
LT/ENApie kai kurias socialinės nelygybės formavimosi sąlygas Baltijos šalyse / Arvydas GUOGIS
LT/ENBendruomenė ir socialinės jaunimo problemos: istorinė lyginamoji analizė / Monika URMONIENĖ
LT/ENVertybinės orientacijos ir politinis dalyvavimas Lietuvoje: individualistinė-kolektyvinė dimensija / Jūratė IMBRASAITĖ
LT/ENŽmogaus vertinimas socioekonominės krašto raidos kontekste / Gediminas BERŽINSKAS
LT/ENApie gyventojų skaičiaus didėjimą ir gyvybės rūšių nykimo proceso spartėjimą / Vygandas PAULIKAS
LT/ENSocialinio statuso įtaka pirmosios šeimos kūrimui Lietuvoje / Vida ČESNUITYTĖ
LT/ENSistemos prievarta prieš vaikus: sąvoka, apraiškos veiksniai, priežastys ir prevencija / Ilona TAMUTIENĖ
LTMūsų autoriai
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTurinys
Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4