Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2005 m. Nr. 2

LTTitulinis
LTRedkolegija
LT/ENKritiškosios diskurso analizės metodologinių principų taikymas sociologiniuose tyrimuose / Audronė TELEŠIENĖ
LT/EN/RUDiskursyvinių galios santykių struktūros; jų istorinis determinizmas bei diskurso ribų kaita Lietuvoje 1990–2002 m. / Rasa BALOČKAITĖ
LT/ENSocialinio determinizmo kritika Pierre’o Bourdieu meno sociologijoje / Žilvinė GAIŽUTYTĖ
LT/ENPiliečių dalyvavimo restitucijos procese tyrimo teorinės prielaidos ir perspektyvos / Irena BRAŽIŪNAITĖ
LT/ENEtninių grupių socialinės integracijos sampratos interpretacija / Vida BERESNEVIČIŪTĖ
LT/ENBiografinio metodo taikymo patirtis / Natalija KASATKINA
LT/ENSvarbiausios gyvenimo vertybės šių dienų pasaulyje / Alfonsas Algimantas MITRIKAS
LT/ENŠeima: samprata, tarpasmeniniai santykiai ir etniškumas (Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų sociologinis tyrimas) / Irena JUOZELIŪNIENĖ, Živilė NORVILAITĖ, Loreta KUZMICKAITĖ, Andrėja STRAVINSKAITĖ
LT/ENProfesinės karjeros projektavimas: darbo vertinimo ir lyties dimensijos (Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų sociologinis tyrimas) / Danutė TUREIKYTĖ, Milda LUKOŠEVIČIŪTĖ, Irena JUOZELIŪNIENĖ, Jurgita ČYŽIŪTĖ
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTurinys
Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4