Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2015 m. Nr. 2

LT/ENViršelis * Turinys
LT/ENTitulinis * Redkolegija

Darbo rinka
LT/ENDiskriminacijos dėl amžiaus raiška Lietuvos darbo rinkoje / Rūta BRAZIENĖ, Inga MIKUTAVIČIENĖ
LT/ENSkurdo kultūros apraiškos socialinės paramos gavėjų grupėje / Rasa ZABARAUSKAITĖ, Boguslavas GRUŽEVSKIS
LT/ENĮgalinimo samprata ir veiksniai socialinio darbo metodų perspektyvoje / Milda VENCLOVIENĖ
EN/LTLink naujos atgimimo požiūrių tipologijos / Joanna RAK

Švietimas / Pilietiškumas
LT/ENŽmogaus gerovės kūrimas transformuotoje visuomenėje: švietimo prienamumo principas / Kęstutis TRAKŠELYS
LT/ENMokyklos valstybine arba mažumos mokomąja kalba pasirinkimo strategijos Pietryčių Lietuvoje: tarp etniškumo išlaikymo ir socialinio mobilumo galimybių? / Kristina ŠLIAVAITĖ
LT/ENLenkų etninės grupės pilietinio dalyvavimo aspektai Pietryčių Lietuvoje / Monika FREJUTĖ-RAKAUSKIENĖ

Kūnas / Socialinis laukas
EN/LT„Daugiau ar mažiau kūno“: socialinis kūno normatyvumo suvokimas Lenkijoje / Anna M. KŁONKOWSKA, Agnieszka MAJ

Kūnas / Socialinis laukas
LT/ENJudėjimo negalią turinčių paauglių socializacijos patirtys reabilitacinėje įstaigoje / Arvydas V. MATULIONIS, Jurgita SUBAČIŪTĖ

LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4