Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2002 m. Nr. 2

LTTitulinis * Redkolegija

LT/ENIstorinio požiūrio į gamtą formavimasis Lietuvos moksle / Romanas PLEČKAITIS
LT/ENEtikos reikšmė Alberto Schweitzerio kultūros filosofijai / Antanas ANDRIJAUSKAS
LT/ENKonceptualinė pažanga moksle: momentinių dydžių panaudojimas gamtotyroje / Edmundas ADOMONIS
LT/ENPrasmė kaip teorinis bei metodologinis šiuolaikinės humanistikos principas / Žibartas JACKŪNAS
LT/ENMichelio Foucault valdžios koncepcijos metmenys / Vida GUMAUSKAITĖ
LT/ENFilosofinė poetika istoriniu ir probleminiu aspektu / Tomas KAČERAUSKAS
LT/ENTapatybė ir pakartojimas / Audronė ŽUKAUSKAITĖ
LT/ENMeno socialinio sąlygotumo klausimas lietuvių estetikoje (Igno Šlapelio pažiūros) / Pillė VELJATAGA
LT/ENTomas Akvinietis apie aukščiausią žmogaus laisvės lygmenį / Lina ŠULCIENĖ

LTMūsų autoriai
LTNurodymai straipsnių autoriams

LT/ENTurinys
Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4