Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2002 m. Nr. 1

Teisės socialinio veiksmingumo sampratos tyrimas
Vytautas ŠLAPKAUSKAS

Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama teisinio pozityvizmo pagrindu egzistuojančių teisės veiksmingumo sampratų analizei. Analizė atskleidžia, kad pozityvinės teisės veiksmingumo sampratos pabrėžia valstybės aparato ir teisės taikymo vaidmenį. Įsigalint demokratinėms visuomenėms, teisei keliamas socialinis tikslas: apsaugoti žmogaus teises bei laisves ir šiame kontekste derinti individualumą su socialumu. Šio tikslo įgyvendinimas reikšmingai praplečia teisės socialinio veiksmingumo sampratą: akcentuojami visuomenės grupių socialiniai lūkesčiai ir jų teisinio įgyvendinimo laipsnis.

Raktažodžiai: teisės socialinis veiksmingumas, teisės politika, teisinis pozityvizmas, teisės veiksmingumo sampratos

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4