Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2002 m. Nr. 1

Socialinių judėjimų teorijų reikšmė religijos sociologijai
Jolanta KUZNECOVIENĖ

Sociologijoje iki šiol tebevyrauja tradicija, pagal kurią teorinėje erdvėje religiniai judėjimai eliminuojami iš socialinių judėjimų. Sociologai nagrinėjantys religinius judėjimus, dažniausiai savo tyrimus grindžia ne socialinių judėjimų, o religinių organizacijų tipologijos bei deprivacijos teorijomis. Straipsnyje, bandant pagrįsti minėtų teorijų integracijos būtinybę, nagrinėjamos dvi socialinių judėjimų teorijos – racionalaus pasirinkimo ir išteklių mobilizacijos – apžvelgiant tris pagrindinius jų elementus: socialinių judėjimų atsiradimo priežastis, formavimosi procesą bei organizacijos vaidmenį socialinių judėjimų raidoje.

Raktažodžiai: religiniai judėjimai, socialiniai judėjimai, racionalaus pasirinkimo teorija, išteklių mobilizacijos teorija, deprivacija

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4