Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2009 m. Nr. 1

Utopija ir laisvė: A. Volano atvejis
Tomas KAČERAUSKAS

Straipsnyje, pasitelkus A. Volano pažiūras, nagrinėjamos politinės tikrovės, utopijos ir laisvės sąsajos. Iškeliama didžioji tezė: mūsų veiksni politinė aplinka – vientisas istorinis audinys, besikeičiantis dėka istorinių asmenybių, kurios, vertinamos iš mūsų siekių perspektyvos, tampa šios aplinkos formavimo veiksniu. Kitaip tariant, istorinės asmenybės iškildamos mūsų viešųjų siekių fone įsirašo vientisoje istorinėje-politinėje aplinkoje, kurioje mes tampame šio įrašo interpretatoriai, veikiantys kaip politinio sambūvio dalyviai. Mažoji tezė seka iš didžiosios: Volanas būdamas LDK politinių pokyčių katalizatoriumi yra ir šiuolaikinės Lietuvos politinės aplinkos kismo veiksnys. Straipsnyje Volano gyvenimas bei pažiūros lyginamos su Platono biografija bei politinėmis nuostatomis. Be antikinio palikimo, pasitelkiama istorinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) tikrovė. Šių trijų šaltinių – antikinės minties, Volano nuostatų ir tautos istorijos – perspektyvoje nagrinėjami politinės tikrovės, viešojo gyvenimo, tautinio sambūvio, istorinės atminties klausimai. Autorius pažymi, kad tiek Volano pažiūrų, tiek antikinės minties, tiek istorinės tikrovės interpretacija priklauso nuo mūsų siekių bei galimybių, t. y. nuo utopijos bei laisvės. Pasak autoriaus, istorinė atmintis – tautos bei individo joje laisvės sąlyga. Istorinė atmintis traktuojama kaip dvasinis horizontas, leidžiantis laisvai skleistis individo kaip tautos nario politinėms nuostatoms.

Raktažodžiai: utopija, laisvė, istorinė atmintis, politinė tikrovė

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4