Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2009 m. Nr. 3

Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus darni nedermė kaip poetikos principas
Tomas KAČERAUSKAS

Straipsnyje nagrinėjama M. K. Sarbievijaus poetikos principai kultūrinės regionalistikos kontekste. Siekiama išskleisti jo nedarnios dermės ir darnios nedermės formulę, kuri poetiką reprezentuoja kaip visybinę žiūrą, apimančią ne tik estetikos, bet ir etikos, religijos bei politikos egzistencinius matmenis. Ši formulė interpretuojama kaip filosofinės poetikos egzistencinė nuostata, siejanti individo kultūrinę provinciją ir civilizacinę visumą. Straipsnyje aptariamos Sarbievijaus poetinės nuostatos, etinės pažiūros ir istorinė žiūra. Šie kūrybos aspektai nagrinėjami drauge pasitelkiant kultūros kaip egzistencinės kūrybos, neatsiejamos nuo etinių ir religinių pažiūrų bei istorinės žiūros, interpretacinį modelį. Sarbievijaus poetikos interpretacija leidžia autoriui kalbėti apie egzistenciją vaizdijamo mito brolijoje siekiant įgyvendinti poetinę utopiją, kuri skleidžiasi tarp asmeninės egzistencijos ir tautinės aplinkos, iškylančios tam tikros civilizacijos horizonte.

Raktažodžiai: poetika, darni nedermė ir nedarni dermė, egzistencija, kultūrinė regionalistika, istorinė žiūra, etinės nuostatos, utopija

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4