Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2009 m. Nr. 3

Juozo Girniaus technikos sampratos aktualumas šiuolaikinės kultūros filosofijos diskurse
Jovilė BAREVIČIŪTĖ

Straipsnyje tyrinėjama J. Girniaus pateikiama žmogaus ir technikos santykio traktuotė brandžiojo kapitalizmo ir industrinės gamybos sąlygomis, apmąstomas jos aktualumas šiuolaikinės, t. y. vėlyvojo kapitalizmo ir postindustrinės gamybos, epochos kultūriniame kontekste. Pirmojoje straipsnio dalyje aptariama moderniosios technikos ir šiuolaikinių technologijų vieta technikos istorijoje. Antrojoje dalyje tyrinėjamas technikos ir mokslo santykis kaip tam tikra šiuolaikinė paradigma. Trečiojoje dalyje apmąstoma žmogiškojo subjekto atsakomybės svarba technikos atžvilgiu. Galiausiai prieinama išvada, kad nors technika pati savaime yra neutrali, nesaikingas ir neprotingas naudojimasis ja gali sukelti globalias ekonomines ir ekologines katastrofas.

Raktažodžiai: gamyba ir vartojimas, klasikinė ir modernioji technika, šiuolaikinės informacijos ir komunikacijos priemonės, technikos pažanga, žmogiškoji atsakomybė

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4