Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2009 m. Nr. 3

Vosyliaus Sezemano kultūrų savitumo samprata
Rūta Marija VABALAITĖ

Straipsnyje nagrinėjamos Sezemano tautinių kultūrų savitumo, jų saugojimo ir plėtojimo idėjos. Tiesiogiai nediskutavęs dėl ypatingos lietuvių tautos misijos sampratos, Sezemanas kur kas nuosekliau negu Levas Karsavinas vertino kiekvienos tautos kultūros laimėjimus, kartu įspėdamas dėl praeities pervertinimo ir iš to kylančio romantizmo pavojaus. Sezemanas teigė, jog svarbiau rūpintis ne kultūros tautiškumu, o jos gilumu. Jis netapatino tautinės kultūros puoselėjimo su tradicijos išsaugojimu, kiekvieną kultūrą ragino būti atvirą viskam, kas per jos istoriją nenustojo aktualumo, taip pat ir kitų kultūrų laimėjimams. Nacionalizmą autorius vertino teigiamai, nes jame įžvelgė tautinių kultūrų galią priešintis niveliacijai ir standartizacijai, bet priminė ir apie jame glūdinčius provincialumo bei ribotumo pavojus.

Raktažodžiai: tautiškumas, Kitas, kultūrų įvairovė, specializacija, universalumas

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4