Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2009 m. Nr. 4

Klimato kaitos diskursas Lietuvoje: reikšmių konstravimas dienraščiuose
Audronė TELEŠIENĖ

Pratęsiant pasaulyje vis populiarėjančią klimato kaitos diskurso, vykstančio žiniasklaidoje, tyrimų tradiciją, šiame straipsnyje siekiama išanalizuoti, kokias su klimato kaita susijusias reikšmes konstruoja populiariausieji Lietuvos dienraščiai, dešifruoti dienraščiuose pateikiamą klimato kaitos vaizdinį. Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo duomenimis paremti rezultatai – tai dalis visų mokslinių tyrinėjimų, atliktų vykdant RINOVA1 projektą. Išvadose teigiama, jog populiariuosiuose Lietuvos dienraščiuose klimato kaita apibrėžiama kaip realus reiškinys, dėl kurio didelės grėsmės pasaulio mokslininkai vieningai sutaria. Kartu klimato kaitos grėsmė nutolinama pabrėžiant globalų jos mastą ir akcentuojant, jog pirmiausia sprendimų turi ieškoti supranacionalinės organizacijos ar valstybių susivienijimai.

Raktažodžiai: rizikos viešoji komunikacija, klimato kaita, diskurso analizė

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4