Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2010 m. Nr. 3

Pasaulis kaip reklaminis vaizdas
Vytautas RUBAVIČIUS

Pastaruoju metu išplitusi vaizdo ir vaizdumo tyrinėjimų gausa įteigia supratimą, jog kultūroje vyksta tam tikras visual turn. Šios srities tyrinėjimų iškilimas siejamas su naujų vaizdinių informacinių bei telekomunikacinių technologijų įsivyravimu. Toks aiškinimas gana vienpusiškas. Gvildenant filosofines ir ontologines visual turn prielaidas būtina prisiminti M. Heideggerio išskleistą įžvalgą, jog esminis Naujųjų laikų bruožas yra nulemtas tokio Būties išsislaptinimo, kad pasaulis virsta priešais stovinčiu vaizdu. Tad ir Naujiesiems laikams būdingas susisaistęs mokslo, technikos ir gamybos kompleksas neišvengiamai pereina į vaizdų gamybos, jų prekinės sklaidos ir vartojimo režimą, kuriuo nusakoma postmodernybė. Sparti informacinių telekomunikacinių technologijų raida formuoja ir įtvirtina reklamavimo(si) palaikomą medijų kultūrą, veikiančią visus kultūros segmentus. Tad pasaulio vaizde esama ryškaus reklaminio bruožo. Tokį pasaulį atitinka ir žmogaus veiklą grindžianti nuostata kurti save kaip socialinei terpei ir įvairioms rinkoms galimą pateikti vaizdą ir įvaizdį.

Raktažodžiai: medijos, reklama, skaitmeninės technologijos, techninė simbolinė aplinka, vaizdas

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4