Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2011 m. Nr. 2

Sovietinės sistemos vertinimas ir požiūris į demokratiją Lietuvoje
Jūratė IMBRASAITĖ, Apolonijus ŽILYS, Miglė BARTUŠKAITĖ

Komunistinės sistemos prisiminimai daro poveikį piliečių lūkesčiams, elgesio modeliams demokratijos sąlygomis. Straipsnyje nagrinėjama sovietinės sistemos vertinimo įtaka požiūriui į demokratiją Lietuvoje. Atlikus reprezentatyvios visos Lietuvos gyventojų apklausos bei fokus diskusijų duomenų analizę, išskirtos dvi piliečių grupės, skirtingai vertinančios komunistinę sistemą Lietuvoje. Straipsnyje daroma išvada, kad komunistinę sistemą teigiamai vertinančius piliečius sieja nostalgija sovietmečio ekonominei gerovei, o neigiamai vertinantys komunistinę sistemą kvestionuoja sovietmečio deficitinę ekonomikos politiką ir visiškai nesieja jos su objektyvia demokratijos kokybe šiuolaikinėje Lietuvoje.

Raktažodžiai: politinė kultūra, sovietinė sistema, ekonominė gerovė, paternalistinis santykis

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4