Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2011 m. Nr. 2

Lietuvos žiniasklaidos vaidmuo stiprinant antreprenerystės elementus Lietuvos kaime
Dalia VIDICKIENĖ, Živilė GEDMINAITĖ-RAUDONĖ

Antrepreneriškumas laikomas vienu svarbiausių sėkmės veiksnių žinių visuomenėje. Svarbiu instrumentu, stiprinant antreprenerystės elementus, gali tapti žiniasklaida, kuri daro vis didesnę įtaką visuomenės ir atskirų individų požiūriui ir turi galimybę keisti socialinę ir psichologinę situaciją visuomenėje, įvairiomis formomis ugdydama supratimą apie antreprenerystę kaip naujovišką ir kūrybingą būdą plėtoti verslą. Straipsnio tikslas – įvertinti žiniasklaidos indėlį ugdant Lietuvos kaimo regionų gyventojų antrepreneriškas savybes. Tyrimų objektas susiaurintas iki antreprenerystės Lietuvos kaimo regionuose, nes antreprenerystės skatinimas čia dabartiniu metu yra ypač aktualus ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Be to, žinių visuomenės etape antreprenerystės procesai kaimo ir miesto regionuose įgyja skirtingų bruožų. Straipsnyje pateikiami tyrimo, atlikto išanalizavus Lietuvoje 2010 m. pirmą pusmetį išleistų laikraščių turinį, rezultatai. Analizuota antreprenerystės reiškinio pristatymo kokybė, pranešimo turinio kontekstas ir pobūdis, publikacijoje naudojamų informacijos šaltinių įvairovė, pranešimo svarba pagal vietą leidinyje ir turinį, pranešimų sklaida.

Raktažodžiai: žinių visuomenė, antreprenerystė, žiniasklaida, kaimo regionai

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4