Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2011 m. Nr. 2

Kūrybinių industrijų bendruomenės socialinės aplinkos formavimas neformalaus mokymosi ir atvirų inovacijų principais: atvirų inovacijų forumo „Aš, idėja“ atvejis
Rasa LEVICKAITĖ, Ramojus REIMERIS, Eigirdas ŽEMAITIS

Straipsnyje analizuojami neformalaus mokymosi ir atvirų inovacijų ypatumai, taikymo aspektai, įvairūs požiūriai aptariamu klausimu. Remiantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendruomenės suburtu atvirų inovacijų forumu ir atliktu tyrimu, aptariami forumo ypatumai bei poveikis kasdienos, studijų, profesiniame kontekste, neformalus mokymasis grindžiamas kaip atvirų inovacijų ir verslumo skatinimo būdas. Kūrybingumo, verslumo skatinimo tema ir konkretaus atvejo pavyzdys turėtų būti aktualus studijų programų rengėjams, į studijų kokybės gerinimą orientuotiems universitetų padaliniams bei visiems, palaikantiems mokslo, orientuoto į taikymą ir laimėjimus, idėją.

Raktažodžiai: kūrybinės industrijos, socialinė aplinka, pavyzdžio formavimas, atviros inovacijos, neformalus mokymasis, studijų kokybė, mokymosi platforma

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4