Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Filosofija. Sociologija / Philosophy. Sociology

ISSN 0235-7186
ISSN 2424-4546 (online)

2011 m. Nr. 2

Nusikalstamumo augimo Lietuvoje prognozė įvertinant jo erdvinę sklaidą ir sąsają su registruotu nedarbu
Agnė EISMONTAITĖ, Giedrė BECONYTĖ

Straipsnyje nagrinėjama 2002–2008 m. Lietuvoje užregistruotų nusikalstamų veikų priklausomybė nuo nedarbo lygio šalyje. Pasirinktiems savivaldybių junginiams buvo apskaičiuotas nagrinėjamų kintamųjų koreliacijos koeficientas įvertinant atsiliekantį nusikalstamumo rodiklių svyravimą ir palyginant su nedarbo rodiklių svyravimais. Aptariamas galimas gautų reikšmių priežastingumas. Remiantis didžiausia sąsaja tarp nedarbo ir registruoto nusikalstamumo, sudarytas prognostinis nusikalstamumo grafikas Lietuvoje iki 2011 m., o pagal 2008 m. nedarbo rodiklius sudarytas žemėlapis, kuriame akcentuojamos užregistruotų nusikalstamų veikų tendencijos 2010 m. savivaldybių lygiu.

Raktažodžiai: nusikalstamumas, nedarbas, prognozė

Numeriai:

2017 - T.28
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2016 - T.27
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2015 - T.26
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2014 - T.25
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2013 - T.24
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2012 - T.23
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2011 - T.22
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.21
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2009 - T.20
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.19
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4